Studieplatser

På KIB har vi en ambition att försöka tillfredsställa olika behov vad gäller studiemiljön. Det finns många öppna ytor för grupparbete och enskilt arbete, men även många salar och rum som har särskilda användningsområden. Biblioteket erbjuder också meröppet för studenter och anställda, vilket innebär att du kan använda biblioteket före och efter ordinarie öppettider.

Fotograf Erik Cronberg

Grupprum

Boka bibliotekets grupprum

Både i Solna och i Flemingsberg finns det grupprum som kan bokas av KI:s studenter och doktorander för gemensamt arbete. I Solna finns 14 grupprum (och ett resursrum för studenter med läs- och skrivsvårigheter) och i Flemingsberg finns 20 grupprum (och ett resursrum). Du får inte arbeta ensam i ett grupprum, då finns det många enskilda studieplatser runt om i biblioteket. I anslutning till grupprumsbokningen kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Grupprum är utrustade med whiteboard, dator och en stor skärm för att underlätta gemensamt arbete. Whiteboardpennor lånar du själv från korgarna i kursboksrummet.

Tänk på att grupprummen är populära, så var ute i god tid med din bokning. Se också till att avboka de bokningar du inte tänker använda. Du kan inte boka eller avboka i Infopunkten, utan du sköter allt själv via webbplatsen (fungerar också i mobilen).

För dig som är lärare och vill boka KIB:s grupprum för undervisning gäller särskilda bokningsregler

Boka grupprum utanför biblioteket

Det finns även grupprum på KI utanför biblioteket som studenter kan använda. Vill du boka dessa så finns det information om hur du gör på sidan Lokalbokning. Där kan du också hitta öppettider för KI:s lokaler.

Boka grupprum på övriga campus

Tysta läsesalar

Fotograf Erik Cronberg

Det finns tysta läsesalar för dig som vill arbeta helt ostört. I de tysta läsesalarna gäller särskilda regler, du får inte prata eller använda dator, men surfplatta utan tangentbord går bra. Tumregeln är att det ska vara fullkomligt tyst i de tysta läsesalarna.

Datorsalar

Det finns 4 datorsalar på campus Solna och 4 datorsalar i Flemingsberg där studenter kan sitta och jobba. Vissa av dem är undervisningssalar och kan tidvis vara bokade av lärare. 

Mer information om datorsalarna, till exempel var de finns och vilka öppettider de har:

Mån-fre 8.30-15.00 (telefontider)
08-524 82 222

Resursrum

Resursrummen är specialutrustade rum för dig med någon form av funktionsnedsättning. För att använda rummen måste du först ha ett intyg från samordnaren på Studentavdelningen. I rummen finns två datorer med specialprogram och förstoringsapparat. Datorerna har program för talsyntes, förstoring, avancerad stavningskontroll, språklexikon med mera.

Läs mer om eller boka resursrummen

Trivsel

Du får inte äta varm mat på biblioteket eftersom det kan störa andra besökare. Plocka undan efter dig och släng skräp i papperskorgarna.

Se alltid till att respektera dina medstudenter och håll en normal samtalston.

Senast uppdaterad: 
2018-05-21