Guide för att ta ut pengar från Payex

Den 31 december 2018 avslutades tjänsten Payex som har varit betalsystemet för utskriftssystemet KI Print. Ett nytt betalsystem har införts. Du behöver ta ut dina pengar från Payex-kontot.

Gör så här att ta ut pengar från ditt Payex-konto:

  • Ladda ned denna blankett (pdf) och skriv ut den på papper.
  • Skicka ett brev med din ifyllda blankett och en kopia på en giltig ID-handling till: Payex Sverige AB, Omni Channel, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby.

Senast uppdaterad: 
2019-07-15