Guide för att ta ut pengar från Payex

Den 31 december 2018 avslutades tjänsten Payex som har varit betalsystemet för utskriftssystemet KI Print. 

Gör så här att ta ut pengar från ditt Payex-konto:

  • Ladda ned Payex uttagsblankett via denna länk och skriv ut den på papper.
  • Skicka ett brev med din ifyllda blankett och en kopia på en giltig ID-handling till: Payex Sverige AB, Omni Channel, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby.

Senast uppdaterad: 
2019-12-04