Distansstudent

Du som är student på KI når bibliotekets e-tidskrifter, databaser och e-böcker oavsett var du befinner dig. Om du sitter utanför KI:s nätverk och använder bibliotekets webbplats kommer du bli ombedd att logga in när du vill använda en resurs/tjänst som kräver inloggning, då använder du inloggingen till ditt studenkonto. Du behöver bara logga in en gång, så länge du har webbläsaren öppen kommer du åt de resurser bibioteket ger tillgång till.

Är du bosatt utanför Stockholmsområdet kan biblioteket skicka hem böcker till dig som distanslån utan kostnad. (Stockholmsområdet utgörs av postnummerområde 1.) Biblioteket betalar porto för bokutskick och låntagaren betalar returporto. Du ansvarar själv för att det lånade materialet lämnas eller skickas tillbaka till biblioteket. 

Glöm inte att välja "Hemleverans" när du beställer böcker via bibliotekets katalog, reSEARCH, om du vill få böckerna hemskickade. Du kan också beställa lån från KIB via ditt lokala bibliotek.

Kursböcker som skickas hem får du låna i elva dagar (istället för sju dagar på campus). Vid omlån förlängs lånetiden med sju dagar. Lånetiden för annan litteratur är 21 dagar.

Vill du få hjälp med att använda bibliotekets tjänster hemifrån når du oss dagligen via telefon, e-post eller chatt.

Telefon & chatt mån–fre 9.00–16.00.
08-524 84 000

Boka handledning i informationssökning och referenshantering

Om du behöver hjälp med informationssökning, referenshantering eller liknande uppgifter så kan du boka handledning på distans med en bibliotekarie. Du kan se vilka teknikkrav som gäller när du bokar ditt handledningstillfälle.

Boka handledning i akademiskt skrivande

Om du behöver hjälp med akademiskt skrivande så kan du boka handledning på distans med en skrivpedagog. Du kan få handledning för svenska och engelska texter. Boka tid hos språkverkstaden.

Senast uppdaterad: 
2020-08-17