Läs- och skrivsvårigheter

Biblioteket erbjuder tjänster som kan underlätta dina studier på KI.

Så börjar du

På sidan Studera med funktionsvariation hittar du den information du behöver för att ansöka om stöd.

Kontaktperson Viktoria Hansson, KI:s samordnare för studenter med funktionsvariation.

E-post: funkis@ki.se
Telefon: 08-524 860 04

Fler kontaktuppgifter och boka tid hos samordnaren

Sedan får du ett intyg som du visar upp för personalen på biblioteket.

Resursrum med specialutrustning

Resursrummen finns i bibliotekens lokaler i Flemingsberg och i Solna. 

Boka resursrummet i Solna Boka resursrummet i Flemingsberg

Resursrummen kan användas för studier eller individuell tentamen. I rummen finns det två datorer med specialprogram och förstoringsapparat. Datorerna har program för talsyntes, förstoring, avancerad stavningskontroll, språklexikon med mera.

Mer information om resursrummet Boka visning av resursrummet

Om du som lärare behöver boka resursrummen för individuell tentamen, kontakta biblioteket för bokning.

Telefon & chatt mån–fre 10.00–15.00 (sommartider)
08-524 84 000

Talböcker, e-text, punktskrift ...

Bild på en surfplatta med Legimus.

Du har möjlighet att få kurslitteratur i form av talbok, förstoring, e-text eller i punktskrift. Genom MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) webbplats kan du själv ladda ned talböcker direkt till din dator eller smartphone.

För att kunna ladda ned behöver du ett användarkonto som biblioteket skapar åt dig. Du får även en introduktion i hur du använder tjänsten.

Boka visning av Legimus

Om du inte vill ladda ner själv eller behöver förstoring, e-text eller punktskrift använder du dig av beställningsformuläret istället.

Om din kurslitteratur inte redan finns inläst, så kan du beställa inläsning av böckerna. Det tar två månader att producera en talbok eller en punktskriftsbok, men du kan få delleveranser efterhand som boken blir inläst. En e-textbok produceras på fem veckor.

Det finns gratis läsprogram att ladda ner hos MTM

Talsyntes - TorTalk

KI ger studenter tillgång till talsyntesprogrammet TorTalk som du installerar på din egen dator. Alla studenter kan ladda ner programmet, men det kan vara extra hjälpsamt om du har svårt att läsa text av någon anledning.

Så gör du för att installera TorTalk

Förlängd lånetid

Din lånetid för tryckta kursböcker är två veckor, med möjlighet att låna om boken.

Gratis utskrift och kopiering

Du har rätt till gratis utskrifter och kopiering för att underlätta studierna. Ditt utskriftskonto laddas med 250 kr per tillfälle. Kontakta personalen i biblioteket eller fyll i formuläret.

Lånedator för tentamen

Din lärare kan låna en dator i biblioteket som du kan använda på tentamen. Lånetiden är två dagar. Datorn går endast att använda för att skriva och den når inte internet eller nätverk. Du sparar ditt dokument på den medföljande USB-stickan och din lärare ansvarar för att föra över dokumentet och sedan radera filerna från USB-stickan innan datorn återlämnas till biblioteket. Datorn måste återlämnas på samma bibliotek som den lånats.

Individuell handledning

Vill du få hjälp med språk, stil och struktur i dina skrivuppgifter är du välkommen att boka tid hos språkverkstaden. Du som har intyg från samordnaren kan tillsammans med skrivpedagogen i språkverkstaden lägga upp en plan för när och hur du bäst kan använda stödet. Det betyder att du kan få möjlighet att komma fler än de två gånger per uppgift som alla studenter har möjlighet att boka. I övrigt gäller samma villkor som för andra studenter, det vill säga att du bokar i bokningssystemet och att du inte kan boka mer än ett tillfälle i taget.

Endast bokad handledning
08-524 84 000

Senast uppdaterad: 
2021-03-26