Läs- och skrivsvårigheter

Biblioteket erbjuder tjänster som kan underlätta dina studier på KI. 

Så börjar du

På sidan Studera med funktionsvariation hittar du den information du behöver för att ansöka om stöd.

Kontaktperson på KI är Tina Teljstedt, KI:s samordnare för studenter med funktionsvariation

E-post: tina.teljstedt@ki.se
Telefon: 08-524 860 04.

Sedan får du ett intyg som du visar upp för personalen på biblioteket.

Resursrum med specialutrustning

På biblioteket i Flemingsberg finns det ett resursrum. I Solna finns det för tillfället inget resursrum, på grund av att universitetsbibliotekets lokaler på Berzelius väg 7 håller på att renoveras.

Resursrummet kan användas för studier eller individuell tentamen. I rummen finns det två datorer med specialprogram och förstoringsapparat. 

Datorerna har program för talsyntes, förstoring, avancerad stavningskontroll, språklexikon med mera. 

Boka resursrummet Mer information om resursrummet

Kontakta oss om du vill få en visning av resursrummet och programmen. Om du som lärare behöver boka resursrummet för individuell tentamen, kontakta biblioteket för bokning.

Telefon & chatt mån – fre 9.00 – 16.00.
08-524 84 000

Talböcker, e-text, punktskrift...

Bild på en surfplatta med Legimus.

Du har möjlighet att få kurslitteratur i form av talbok, förstoring, e-text eller i punktskrift. Genom MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) webbplats kan du själv ladda ned talböcker direkt till din dator eller smartphone.

För att kunna ladda ned behöver du ett användarkonto som biblioteket skapar åt dig. Du får även en introduktion i hur du använder tjänsten. Maila till oss på ub@ki.se för att boka en tid.

Om du inte vill ladda ner själv eller behöver förstoring, e-text eller punktskrift använder du dig av beställningsformuläret istället. 

Om din kurslitteratur inte redan finns inläst, så kan du beställa inläsning av böckerna. Det tar två månader att producera en talbok eller en punktskriftsbok, men du kan få delleveranser efterhand som boken blir inläst. En e-textbok produceras på fem veckor.

Det finns gratis läsprogram att ladda ner hos MTM 

Förlängd lånetid

Din lånetid för tryckta kursböcker är två veckor, med möjlighet att låna om boken.

Gratis utskrift och kopiering

Du har rätt till gratis utskrifter och kopiering för att underlätta studierna. Ditt utskriftskonto laddas med 250 kr per tillfälle. Kontakta personalen i biblioteket eller fyll i formuläret

Lånedator för tentamen

Din lärare kan låna en dator i biblioteket som du kan använda på tentamen. Lånetiden är två dagar. Datorn går endast att använda för att skriva och den når inte internet eller nätverk. Du sparar ditt dokument på den medföljande USB-stickan och din lärare ansvarar för att föra över dokumentet och sedan radera filerna från USB-stickan innan datorn återlämnas till biblioteket. Datorn måste återlämnas på samma bibliotek som den lånats.

Personlig språkhjälp

Om du vill ha hjälp med små eller stora skrivuppgifter så kan du boka tid hos språkverkstaden.

Endast bokad handledning
08-524 84 000

Senast uppdaterad: 
2019-09-19