Låna

KIB är ett offentligt bibliotek, öppet för alla. Under covid-19-pandemin ändras våra regler beroende på allmänna rekommendationer.

Mina sidor / hantera dina lånAnsök om lånekort

Lånekort

Hos oss kan alla som har fyllt 16 år och har en giltig id-handling ansöka om ett lånekort. Har du utländskt pass måste du ha intyg om att du studerar på svensk högskola.

PIN-kod

Borttappat kort

Student som förlorar sitt KI-kort måste anmäla det till säkerhetsenheten så ingen annan kan använda det. 

Övriga användare som förlorar sitt lånekort måste anmäla det till biblioteket direkt så att ingen annan kan använda kortet. Ett nytt lånekort kostar 25 kronor.

Tänk på att det går bra att låna med personnummer om du har glömt ditt lånekort. 

Giltighetstid

  • För KI-studenter är lånekortet giltigt under hela studietiden.
  • För övriga användare är giltighetstiden för lånekort 2 år, sedan måste det förnyas på biblioteket.

Låneregler

Vid ansökan måste du godkänna våra låneregler. Som student godkänner du våra låneregler genom att aktivera ditt studentkonto.

Kontaktuppgifter

  • Är du student uppdaterar du dina kontaktuppgifter i Ladok
  • Om du inte är student uppdaterar du dina kontaktuppgifter under Mina sidor

Hitta böcker

Du söker efter alla bibliotekets böcker i söktjänsten reSEARCH (den rosa sökrutan på bibliotekets startsida). Läs mer om hur du hittar böcker på sidan Åtkomst. Observera att böcker som står som tillgängliga på det bibliotek du vill låna från hämtar du direkt i hyllan, de går inte att reservera i förväg (först till kvarn-principen).

Så här söker du efter en bok och hittar den i hyllan

Lånetider

Böcker utan särskild markering i bibliotekskatalogen har 21 dagars lånetid.

För kursböcker är lånetiden normalt 7 dagar, 11 dagar om de skickas med post. Lån per post kan exempelvis distansstudenter med adress utanför stockholmsområdet (men inom Sverige) använda sig av. Du kan läsa mer under rubriken Postutskick av lån i våra låneregler.

Daglån ska i normala fall lämnas tillbaka på samma biblioteksenhet (Flemingsberg eller Solna) som du lånade dem på senast kl 8.00 följande vardag. Om du lånar boken på en fredag ska boken återlämnas kl. 8.00 följande måndag (eller nästkommande dag med ordinarie öppettider. Inkluderar alltså inte "meröppet"-dagar när biblioteket enbart är öppet för KI-anslutna). Observera att reglerna för daglån dock är tillfälligt ändrade, på grund av covid-19-pandemin.

För dig som har dyslexi, psykisk ohälsa eller funktionsvariationer gäller andra låneregler. Läs om lånetider och fler alternativ för dig som behöver anpassad litteratur

Mer information hittar du i våra låneregler

Så här gör du för att låna böcker själv i våra automater

Lämna tillbaka

Alla böcker förutom daglån kan du återlämna på det av våra bibliotek som passar dig bäst. Om du är KI-ansluten kan du gå in med ditt KI-kort då biblioteket i Flemingsberg är stängt och lämna böcker i automaterna.

Du kan även använda våra bokinkast:

Låna om och reservera böcker

För att ställa dig i kö på en utlånad bok eller låna om de böcker du har hemma så måste du först logga in.

Alla 7-dagarslån (kursböcker) och 21-dagarslån lånas om automatiskt två dagar innan återlämningsdatumet, om det inte finns någon reservation på boken. Du får inget meddelande från biblioteket när boken lånats om automatiskt.

Om boken är reserverad av en annan låntagare, eller om max antal låneveckor har passerats, skickas en påminnelse via e-post om att boken skall återlämnas. Detta görs två dagar innan sista återlämningsdatum. Den maximala tiden som ett 7-dagarslån (kursbok) kan lånas om är 26 veckor. 21-dagarslån kan lånas om i max 52 veckor.

Vid varje månadsskifte skickas ett e-postmeddelande som redogör för alla pågående lån, reservationer och eventuellt andra meddelanden som gäller ditt lånekonto. När som helst kan du också kontrollera dina lån genom att logga in på Mina sidor.

Vad automatiska omlån är och vad du behöver tänka på

Förseningsavgifter och fakturor

Böcker som inte återlämnas eller lånas om i tid ger en förseningsavgift. Du är som låntagare själv ansvarig för att hålla reda på när böckerna ska lämnas tillbaka, även om du är sjuk eller på semester.

  • Förseningsavgiften för kursböcker (7-dagarslån) och 21-dagars lån är 10 kr per bok och dag.
  • Förseningsavgiften för daglån är 20 kr per timme och bok.

Om din skuld uppgår till 100 kr spärras ditt lånekort för lån, omlån och reservationer tills du betalat din skuld. Du betalar dina förseningsavgifter med kort eller swish i biblioteket. Om du vill betala på distans går det bra att kontakta biblioteket.

Har du inte lämnat tillbaka en bok efter en längre tid så skickas en faktura ut med en ersättningsavgift. Fakturan behöver du inte betala om du lämnar tillbaka boken.

Mer information om förseningsavgifter och fakturor hittar du i våra låneregler

Lämna inköpsförslag

Om du inte hittar det du söker vi vår katalog så ber vi dig lämna in ett inköpsförslag (detta gäller dock endast dig som är KI-anknuten låntagare). Förutom kurslitteratur köper vi in det material (böcker, tidskrifter, databaser) våra kunder önskar så långt som möjligt. Är det inte möjligt att köpa in en bok så försöker vi låna in den från ett annat bibliotek till dig som är student eller anställd vid KI.

Observera att vi inte lånar in böcker till studenter som finns på ett annat bibliotek i Stockholmsområdet.

Våra samlingar

Biblioteket köper in böcker till flera olika samlingar på de båda biblioteksenheterna. Här följer en kortfattad beskrivning av vilka samlingar du hittar i biblioteket.

Facklitteratur

Biblioteket har på båda enheterna en stor samling av facklitteratur inom medicinens olika områden. Litteratur till fackbokssamlingarna köps in efter förslag från användarna. Rekommenderad kurslitteratur som normalt köps in i ett exemplar placeras också här. En egen svit är KI-dissertationer som går ända tillbaka till den första utgivningen på 1870-talet.

Utöver fackbokssamlingen finns ett antal specialsamlingar med litteratur som köps in utifrån särskilda kriterier.

Kursbokssamlingen

Böcker till kursbokssamlingen köps in från de kurslistor som skickas till biblioteket. Obligatorisk kurslitteratur köps in i en uppsättning om minst fyra exemplar på den enhet där kursen ges.

Kursbokssamlingen finns lätt åtkomlig direkt innanför entrén på respektive bibliotek.

Camera Obscura

Camera Obscura är namnet på humaniorasamlingen i KIB Solna. Den tillkom på initiativ av Karolinska Institutets Kulturråd och invigdes år 2000.

Samlingen har inriktning på skönlitteratur och biografier med anknytning till medicin och läkekonst, och på litteratur från angränsande områden såsom idé- och lärdomshistoria, historia, filosofi och psykologi, liksom konst och musik med relevans för medicinen.

Laterna Magica

Laterna Magica är Camera Obscuras motsvarighet i KIB Flemingsberg, och har tillkommit genom att man sammanfört utvalda ämnesavdelningar från de biblioteksenheter som slogs samman när Hälsohögskolan blev en del av KI år 1998. Urvalet av titlar görs utifrån inköpsförslag från användarna.

De dominerande ämnena i samlingen är skönlitteratur och biografier med anknytning till sjukdom och vård, men den rymmer även avdelningar inom idé- och lärdomshistoria, psykologi, litteraturvetenskap, konst, historia och antropologi.

Böttigersamlingen

Böttigersamlingen invigdes 2006 och består av 632 titlar. Samlingen har donerats av framlidne läkaren Lars Erik Böttiger, och består av böcker skrivna av läkare, utan att för den skull vara medicinsk facklitteratur. Enligt Böttiger själv "finns två krav för att få ingå i samlingen. För det första ska författaren ha avlagt läkarexamen, även om han eller hon sedan inte utövat någon läkarpraktik – några få undantag från huvudregeln finns. För det andra får det inte vara medicinsk facklitteratur men allting annat: prosa, poesi, drama, deckare, kokböcker, ja, som sagt allt utom medicinskt fack. Även i detta avseende finns några enstaka undantag."

Böttigersamlingen finns i KIB Solna.

Normkritiska samlingen

Normkritiska samlingen är den nyaste av KIB:s specialsamlingar och har finansierats genom medel från Centrala rådet för lika villkor på KI. Samlingen är tänkt att komplettera bibliotekets övriga litteratur och har som syfte att lyfta fram normbrytande och normkritiska perspektiv inom bland annat vård, medicin, pedagoglik och psykologi. Den är ett led i det förebyggande arbetet mot diskriminering, och vill synliggöra stereotypa mönster och exkluderande normer, samt skapa förutsättningar för ett nyfiket och kritiskt granskande av våra egna tanke- och handlingsmönster. Vår förhoppning är att samlingen ska inspirera och bidra till att skapa ett mer inkluderande universitet.

Specialsamlingarnas placering i biblioteket

Specialsamlingarna finns i läshörnorna, med undantag för kursbokssamlingarna. Förhoppningen är att läshörnorna ska inbjuda till avkoppling och eftertanke, och inspirera till läsning utöver den rena kurslitteraturen. Skönlitteratur och biografier ger ofta en ny och intressant infallsvinkel till specialsamlingens område, och har ett informativt värde som kan ge fördjupning och möjlighet till inlevelse som går långt utöver den rena fackbokstexten.

Senast uppdaterad: 
2020-11-16