Skrivsalarna Bengt Winbladsalen (Neo) & BZ

Skrivsalarna kan bokas för digital och analog tentamen. Både digitala tentor och traditionella tentor på papper genomförs i samma sal.

Tanken är att det ska gå att ha båda sorternas tentor i salarna utan att behöva möblera om eller installera datorerna på nytt. Det betyder att datorerna måste stå på borden även när de inte används. Insynsskyddet i grå filt kan däremot hängas på en krok på ena sidan av bordet under en analog tentamen. Tangentbord kan lyftas undan till ett fack under borden och möss till en hållare bakom datorskärmen. Det är den som ansvarar för tentamen som får ordna detta eller se till att studenterna själva lyfter undan eller tar fram sakerna vid sina platser. Det ingår inte i IT-supportens uppgifter.

Datorerna i examinationssalarna är installerade för att användas för webb-baserad examination via Inspera och Safe Exam Browser. För detta finns webbläsarna Google Chrome (standard), Microsoft Edge och Mozilla Firefox installerade. Inga andra programvaror som till exempel Microsoft Word finns på datorerna.

Vid tekniska problem med datorerna kontakta Student-IT

Mån-fre 8-16 (telefontider)
08-524 82 222

Vid problem att komma in i skrivsalen

Salen ska öppnas när bokningen startar. Vid problem kontakta AV-Support

Efter kl. 16.30 och under helger kontaktas väktarna. 
Flemingsberg: 08 – 524 86 060. Solna: 08 – 524 86 429

Vid tekniska problem med projektorer och ljud i skrivsalen

Under dagtid på vardagar, kontakta AV-Support

Förvaringsskåp

Student-IT kan inte öppna förvaringsskåpen i skrivsalen. Under dagtid på vardagar, kontakta AV-Support 
Efter kl. 16.30 och under helger kontaktas väktarna 
Flemingsberg: 08 – 524 86 060. Solna: 08 – 524 86 429

Vid analog tentamen

Ställ ner det grå insynsskyddet på golvet framför bordet, lägg tangentbord i hållaren under bordet och mus i hållaren bakom datorskärmen. Då undviks att skärmen tänds upp och stör under tentamen. Var vänlig och stäng inte av datorerna eller dra ur någon kabel då det ställer till det för nästkommande digitala tentamen och eventuella kommande uppdateringar på datorerna.

Vid digital tentamen

Se till att det grå insynsskyddet och även mus och tangentbord står på sin plats på bordet. Kontrollera att datorerna är på och har internetuppkoppling. Se till att studenterna kan logga in med sitt studentkonto. Annars kan tentavakterna hjälpa till med att logga in med Neo/BZ-inloggningen som Student-IT tillhandahåller (dessa inloggningsuppgifter ska dock inte spridas vidare). 

Vilken plattform används vid en digital tentamen?

Inspera

Problem som kan uppstå

Datorn startar inte eller verkar sakna internet

Kontrollera att alla kablar sitter i där de ska och att datorn är på (rör på musen – då ska datorn starta, annars sitter startknappen under skärmen på högra sidan). Testa att starta om datorn. Om det fortfarande inte fungerar, be om möjligt studenten att byta plats/dator. Skulle alla andra platser vara upptagna kan Student-IT byta ut den icke fungerande datorn mot en ny.

Gör en felanmälan till Student-IT och ange bordsnumret där den trasiga datorn står.

Musen eller tangentbordet verkar inte fungera

Dra ut musens/tangentbordets sladd från datorn och sätt tillbaka den igen.

Studenten kan inte logga in på datorn

Be studenten kontrollera att hen loggar in med rätt användarnamn och lösenord. Annars kan tentavakterna hjälpa till med att logga in med Neo/BZ-inloggningen som ges av Student-IT (dessa inloggningsuppgifter ska dock inte spridas vidare).

Student med funktionsvariation, var kan de skriva sin tentamen i skrivsalen?

Det finns två separata rum i skrivsalarna Neo och BZ.

Studenten kan inte logga ut från datorn efter tentamen

Ctrl + Alt + Delete - Logga ut

Mat och dryck

Dryck och lättare tilltugg är tillåtna (undvik nötter).

Felanmälan

Felanmäl teknisk utrustning och annat i skrivsalarna. 

Var vänlig och återställ salen till sitt ursprungliga skick!

Senast uppdaterad: 
2019-08-19