Läsa student-e-posten i mobilen

Här ser du vilka inställningar du behöver göra på en Iphone respektive en telefon med operativsystemet Android. 

Man kan också läsa sin mail i Outlooks egna app. Hämta den för iOS eller för Android.

Iphone

Klicka på Inställningar 

 • välj > E-post
 • välj > Konton (om du inte redan kommit in att välja kontotyp. Det är beroende på om du har ett e-postkonto inlagt eller inte.)
 • välj > Lägg till konto
 • välj > Exchange 
 • fyll i din e-postadress och lösenord
 • fyll i en beskrivning (som du hittar på själv – vanligast är att man väljer att skriva "KI" eller sin egen e-postadress).
 • fyll i server "outlook.office365.com"
 • fyll i användarnamn. Observera att användarnamnet är användarnamn@stud.ki.se (till exempel tontamv17@stud.ki.se) och inte din e-postadress 
 • fyll i ditt lösenord (samma som du har till ditt studentkonto, exempelvis till Ping Pong)
 • domän behöver inte fyllas i när det gäller Iphone och inställningar för Exchange
 • markera till sist de funktioner du vill aktivera (e-post måste vara grön om den ska fungera)
 • avsluta genom att klicka på "Spara".

Så här ser inställningarna ut för ett av våra testkonton: 

Android

Klicka på inställningar

 • välj > Moln och konton
 • välj > Konton
 • välj > Lägg till konto
 • välj > Microsoft Exchange ActiveSync
 • fyll i e-post och lösenord
 • markera "Manuell inst."
 • fyll i e-postadress
 • fyll i \användarnamn@stud.ki.se (exempelvis \tontamv17@stud.ki.se) i rutan under "domän\användarnamn"
 • fyll i ditt lösenord (samma som du har till ditt studentkonto, exempelvis till Ping Pong)
 • fyll i "outlook.office365.com" under "Exchange server"
 • domän behöver inte fyllas i när det gäller Samsung och inställningar för Exchange 
 • se till att ”Använd säker anslutning (SSL)" är ibockad och att ”Använd klientcertifikat” inte är det
 • välj ”OK” när rutan ”Administration för fjärrsäkerhet” kommer upp

Så här ser inställningarna ut i en Samsung Galaxy S7 och Android 7.0 för ett av våra testkonton:

Om du inte får detta att fungera så finns det hjälp att få via Outlooks egna instruktioner

Sätta upp kontot som IMAP eller POP

Överallt i anvisningarna hänvisas till dina inställningar. De inställningarna till IMAP, POP och SMTP finns att hämta inne på ditt epostkonto. 

 • Logga in via stud.ki.se. 
 • Klicka på kugghjulet i högra hörnet välj alternativ
 • Välj sen E-Post/Konton/ POP och IMAP

POP-inställning

 • Server name: outlook.office365.com
 • Port: 995
 • Encryption method: SSL

IMAP-inställning

 • Server name: outlook.office365.com
 • Port: 993
 • Encryption method: SSL

SMTP-inställning

 • Server name: outlook.office365.com
 • Port: 587
 • Encryption method: TLS

Tänk också på att ditt användarnamn i detta sammanhang är hela din e-postadress: förnamn.efternamn@stud.ki.se 

Läsa e-posten i andra e-postprogram

Du kan också läsa student-eposten i andra e-postprogram (exempelvis Gmail, Outlook och Thunderbird). 

Generellt gäller detta:

Exchange, IMAP eller POP3/4

 • Exchange AktivSync
 • IMAP möjliggör att läsa/se alla mail och mappar på hela kontot.
 • POP3/4 ger en möjlighet att läsa/se de mail som finns i inkorgen.

Senast uppdaterad: 
2018-03-02