Språkverkstaden är ditt stöd i den akademiska skrivprocessen. Hos våra skrivpedagoger kan du boka tid och få personlig hjälp med din text. 

Endast bokad handledning
08-524 84 000

KIB:s drop-in-handledning där du kan få hjälp med att söka vetenskaplig litteratur och hantera referenser.

Drop-in online kl 11.30 – 14.00, samt bokade tider. Torsdag-fredag 13-14 maj stängt.
08-524 84 000

På gång

KI kommer att flytta över alla studentkonton som idag finns i Office365 till samma miljö som används av KI:s personal. Det är mycket viktigt att du flyttar dina filer manuellt från Teams och SharePoint.
Nu förenklar vi lånetiderna för våra kursböcker och tar bort daglånen. Istället kommer alla kursböcker ha sju dagars lånetid.
Nu kan alla studenter ladda hem talsyntesprogrammet TorTalk till sin egen dator. Talsyntes används för att omvandla text till tal, och kan vara extra hjälpsamt om du tycker det är svårt att läsa vanlig text.