Öppen tillgång till forskningsresultat är ett sätt att ”upprätthålla och främja en hög forskningskvalitet”.

Sedan ett tjugotal år har diskussionen om öppen tillgång till vetenskapliga publikationer pågått. 

Öppen tillgång av vetenskapliga publikationer är av stor betydelse för hela samhällsutvecklingen.

Regeringen har som mål att göra den forskning som är finansierad via offentliga medel öppet tillgänglig för alla. 

Nuvarande forskningsutvärderings-
system behöver granskas och revideras.

Forskningsfinansiärer och lärosäten tar delat ansvar för finansiering av publiceringskostnader.

Relevanta myndigheter ges ansvar för kontinuerlig uppföljning och analys av nationella publiceringskostnader.

Omställningen till öppen tillgänglighet för böcker går trögt.

Vetenskapens oumbärliga roll för att nå målen för hållbar utveckling.

Vi behöver stärka och vidareutveckla infrastrukturer och standarder.

Den vetenskapliga tidskriften utgör, än så länge, en essentiell komponent i den vetenskapliga kommunikationen.

En nationell databas över forskning publicerad i svenska vetenskapliga tidskrifter.

Oseriösa publiceringsformer är ett reellt hot mot den seriösa forskningen.

Innebär akademisk frihet att man kan publicera sig utan styrning: var, när och hur man vill?

Forskningens produkter, så långt det är möjligt, ska uppfylla FAIR-principerna!

CC BY-licensen rekommenderas inom forskning och högre utbildning i Sverige.