Miljö och hållbarhet på KIB

Arbetet med miljö och hållbarhet på KI visar sig tydligt i den fastslagna Strategi 2030, som är inspirerad av Agenda 2030 och de globala målen. Det finns direktiv att alla institutioner (och motsvarande) ska ta sitt ansvar och integrera miljö och hållbarhet i hela sin verksamhet. Hållbarhet ska synas i verksamhetsplaner och i verksamhetsberättelser. Det är också viktigt att det inte bara blir fina ord, utan att klimatpåverkan kan mätas och följas upp.

Läs mer på KI:s sida Hållbar utveckling

Grafik Go Green At Work

Vegetariskt som standard

Under 2018 införde KIB vegetariskt som norm, alltså att vegetarisk mat skulle vara det förvalda alternativet istället för tvärtom när det gäller personalaktiviteter och andra aktiviteter som involverar mat. Sedan september 2020 är vegetarisk mat istället standard för all mat som bekostas av arbetsplatsen. På så vis lägger man ansvaret hos organisationen istället för på individen, vilket är ett mycket mer rättvist förhållningssätt. Det blir också "lätt att göra rätt", vilket är något vi på KIB förordar i all vår service och i våra tjänster. 

Att låta vegetarisk mat bli standard går i linje med rekommendationer från NaturvårdsverketLivsmedelsverket och ett antal forskningsstudier, till exempel The EAT-Lancet Commission. Det går också i linje med KI:s guide för hållbara evenemang.

Hållbara aktiviteter och riktlinjer på KIB

 • Alla medarbetare på KIB har möjlighet välja en Fairphone som jobbtelefon. Fairphone har betydligt lägre miljöpåverkan än andra mobiltelefoner, som till exempel återvunnet material, modulär, reparerbar design samt utbytbart batteri med lång livslängd. Det finns också möjlighet att få en jobbtelefon med plats för två SIM-kort för att man ska slippa ha två telefoner.
 • KIB är en aktiv part i planeringsgruppen för KI Sustainability Day - en årlig dag för att uppmärksamma olika aspekter av hållbarhet. 
 • KIB gör bibliometriska analyser om forskning i relation till hållbarhet samt utför systematiska översikter inom dessa områden för KI:s forskare.
 • I våra kompetensutvecklingsinsatser så har vi haft lunchföreläsningar, personalmöte och studiematieral om miljö och hållbarhet där medarbetare uppmuntras vidareutbilda sig inom området.
 • KIB ger möjlighet till en central och öppen plats att visa upp forskning om hållbarhet via utställningar och föreläsningar, vilket har använts ett antal gånger.
 • KIB är för tillfället platsen där de 17 kuber om FN:s globala mål finns placerade (i Flemingsberg). Kuberna används för att uppmärksamma de globala målen, och flyttas runt för olika evenemang. Kuberna kan bokas och användas av alla på KI.
 • KIB uppmuntrar studenter att skanna istället för att skriva ut. KIB uppmuntrar medarbetare att läsa material på digitala verktyg istället för att skriva ut.
 • När KIB planerar för potentiella konferenser så ges alla konferenser en CO2-siffra för att påvisa vad konferensen kommer innebära i koldioxidutsläpp av resa och uppehälle. De konferenser i Europa som kan genomföras med tåg får en grön etikett med Tåg möjligt. Att delta på konferens på distans är uppmuntrat!
 • KIB eftersträvar att återanvända möbler och inventarier i så hög utsträckning som möjligt. Vid nyinköp prioriteras hållbara material.
 • Vid upphandling följer vi som ett minimum KI:s riktlinjer om hållbar upphandling
 • KIB köper in växtbaserad dryck till det ekologiska kaffet.
 • KIB källsorterar i så hög utsträckning som möjligt.
 • KIB planerar att göra en översyn av teknikinköp och planera in strategiska åtgärder för att förlänga livstiden på existerande teknik eller skrinlägga inköp av ny teknik.

Ansvarsområden centralt på KI

Universitetsbiblioteket har specifika ansvarsområden i KI:s handlingsplan för klimat och miljö (ej ännu klubbad), som biblioteket ansvarar för att driva och optimera.

Universitetsbiblioteket ska:

Säkerställa att informationsförsörjningen stämmer överens med de uppdaterade lärandemålen med fokus på hälsa i relation till klimat och miljö 
Utreda möjligheten att på ett mer systematiskt sätt bedriva bibliometriska analyser kopplat till forskning med fokus på hälsa i relation till klimat och miljö 
Student som besöker infodisken i Solna.

Kontakta biblioteket

Du är välkommen att kontakta oss via telefon, e-post och chatt.

Öppettider telefon & chatt

mån - fre: 9:00-16:00
lör - sön: Stängt
Senast uppdaterad: 2021-12-08