Om Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

Sedan januari 2019 är Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) en universitetsgemensam funktion placerad under rektor i organisationsplanen på KI.

Vid KIB finns ett biblioteksråd med ledamöter utsedda av rektor. Rådets uppgift är att ge vägledning om verksamhetsinriktningen och delta i beredning av bibliotekets interna budgetfördelning och budgetäskanden. 

Biblioteksrådet

Biblioteksrådet består av följande ledamöter

  • Karin Dahlman-Wright, prorektor, ordförande
  • Annikki Roos, bibliotekschef
  • Johanna Lanner, lärarrepresentant kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
  • Lennart Brodin, lärarrepresentant kommittén för utbildning på forskarnivå
  • Caroline Graff, lärarrepresentant kommittén för forskning
  • Ulla Nygrén, bibliotekschef Turku University Library, extern ledamot
  • Naomi Samuel, studentrepresentant Odontologiska föreningen
  • Representant från Medicinska föreningen ännu ej utsedd
  • Lena Nilsson-Wikmar, chef för Pedagogisk enhet för undervisning och lärande (UoL) (adjungerad).

Biblioteksrådet sammanträder fyra gånger per år.

Senast uppdaterad: 
2019-03-20