Om Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) en universitetsgemensam funktion placerad under rektor i organisationsplanen på KI.

Vid KIB finns ett biblioteksråd med ledamöter utsedda av rektor. Rådets uppgift är att ge vägledning om verksamhetsinriktningen och delta i beredning av bibliotekets interna budgetfördelning och budgetäskanden. 

Biblioteksrådet

Biblioteksrådet består av följande ledamöter

Biblioteksrådet sammanträder fyra gånger per år.

Protokoll från Biblioteksrådsmöten

Bibliotekets organisation

Biblioteket har knappt 100 medarbetare, fördelade på tre avdelningar och sju enheter. Dessa leds av avdelnings- respektive enhetschefer.

Dessutom finns det KIB-övergripande "strimmor" som berör två eller flera avdelningar:

  • Användarstöd
  • Undervisning
  • Kommunikation

Ledningsgruppen (LG) består av alla avdelnings- och enhetschefer samt ledningsstrategen. Den träffas normalt en gång i månaden och diskuterar främst strategiska och KIB-övergripande frågor.

Verksamhetsbeskrivning

Ta gärna del av KIB:s verksamhetsbeskrivning för 2019 (pdf).

Här hittar du 2018 års verksamhetsbeskrivning (pdf).

Senast uppdaterad: 
2020-05-11