Störningar i flera av bibliotekets tjänster på grund av systemunderhåll

Publicerad: 2021-09-24

Just nu pågår underhållsarbete på flera av våra IT-system. Det medför tyvärr att bibliotekets webbaserade tjänster kommer vara nere periodvis. Vi beklagar eventuella problem som detta medför för våra användare.

Illustration av en datorskärm som visar texten ki.ki.se och en pratbubbla med en varningstriangel och en skiftnyckel