EndNote-stöd

Kurser i EndNote

Universitetsbiblioteket erbjuder alla intresserade kurser i referenshanteringsprogrammet EndNote. EndNote hjälper dig att samla och organisera dina referenser samt att infoga citeringar och litteraturlistor i din text enligt olika stilmallar.

Introduktionskurs i EndNote X7

Kursavgift - anställda/doktorander: 500 SEK. Övriga: 750 SEK. (Anmälan är bindande).
Vid färre än fem anmälda deltagare ställs kurstillfället in.

Observera att du måste gå till den engelska versionen av denna sida för att anmäla dig till den engelska kursen.

Kursen lämpar sig för nybörjare av EndNote. Den vänder sig i första hand till forskaren själv som slutanvändare av programmet. Det är viktigt att kursdeltagaren har grundläggande datorkunskaper och goda kunskaper i att använda PubMed och booleska operatorer.

Datorsalarna ligger i bibliotekets lokaler och kursen ges i PC-miljö. Det går utmärkt att gå kursen även för dig som använder Mac, och ta gärna med din egen dator. Hör dock gärna av dig innan lektionstillfället om du har specifika frågor som rör Mac.

Kursdag Tid  Språk  Plats
2014-02-06 13.00-16.00 svenska U1 (Solna)
2014-04-08 09.00-12.00 svenska Salongen (Huddinge)
2014-05-16 09.00-12.00 engelska U2 (Solna)

Syftet är att underlätta arbetet med referenshantering genom en fördjupad presentation av programmets huvudsakliga funktioner. Efter kursen ska deltagaren:

  • kunna definiera de grundläggande begreppen i programmet
  • ladda ner referenser från databas till EndNote
  • göra databassökningar via EndNote
  • skapa en referenslista kopplad till Word
  • veta hur integrationen mellan EndNote programmet och EndNote Web fungerar

Ladda ner EndNote

EndNote finns att ladda ner från Uppsala universitets programvaruserver på samma sätt som vi hanterar till exempel Windowsprogram.

Om du som jobbar på KI vill ha EndNote så kontaktar du den som är licensansvarig på din institution. Den licensansvarige laddar ner EndNote och sköter det administrativa.

För att se priser - sök programvarulicenser (Uppsala universitets webbplats).

Om du vill köpa EndNote för privat bruk vänd dig till företaget Alfasoft.

EndNotes webbsida hittar du mer tutorials och support.

Är du intresserad av andra referenshanteringsprogram än EndNote? Läs mer på "Tre alternativ till EndNote". 

Du kan också läsa mer om referenshanteringsprogram i vår FAQ.

Kontakt och support

Om du har frågor om kursen kontakta Carl Gornitzki.

Behöver du support kan du skicka ett mail till ub@ki.se eller ringa oss på tel 08-524 84 000.