Navigering: tips och trick

  • Klicka på ditt namn till vänster i huvudnavigationen för att komma till din startisda.
  • Under My profile på din startsida kan du kontrollera och uppdatera din profil. Här lägger du bland annat till, alternativt tar bort, namnsträngar som används för att söka i bibliometridatabasen.
  • Hjälp hittar du i foten, längst ned på sidan. Sidan öppnas i ett nytt fönster.
  • Efter att du har valt Find and Verify har du möjlighet att söka på dina publikationers PMID-nummer om du känner till dem. Välj då Find by PMID(s). NOTERA! Du söker endast i KI:s bibliometridatabas och därför matchas inte samtliga PMID av en publikation.
  • Efter att du har valt Find and Verify har du möjlighet att söka efter dina publikationer. Välj då fliken Search. Du kan söka efter ord i artikelns titel, författare, adress, tidskrift och år.  
  • Efter att du har valt Find and verify, markera de publikationer du vill verifiera och klicka på den gröna knappen Confirm. Dessa syns nu i steget Supply addresses to your publications.
  • För att ta bort publikationer ur din List of suggestions, som du kommer till efter att du har valt Find and verify från startsidan, markerar du de artiklar du vill ta bort och klickar på den röda knappen Unconfirm.
  • I steget Supply addresses to your publications, välj den adress du var på när du skrev respektive artikel genom att markera den i checkboxen. Markera sedan publikation(er) för respektive address och verifiera dem genom att klicka på den gröna knappen Submit all pending addresses(s). Notera! Verifierade publikationer kan inte tas bort. Adressinformation kan heller inte ändras eller tas bort, däremot kan adressinformation läggas till.
  • Har du råkat välja en felaktig artikel och klickat på Confirm, tar du bort den i steget Supply addresses to your publications genom att markera artikeln i listan Publications without address(es) och klicka på det röda krysset längst ut till höger.
  • I steget Check if you´re done varnas du med ett rött utropstecken om du har publikationer kvar att addressera. Verifieringsprocessen är inte klar innan alla artiklar har adresserats. Här kan du också se en sammafattning över din status i systemet.
Senast uppdaterad: 
2019-05-17