Medicinska bibliotekskonferensen 21-22 april 2016

Tack till alla föreläsare, workshopledare, deltagare och utställare för att ni bidragit med innehåll till och engagemang i #medbib2016 i Aula Medica! De flesta presentationerna finns nu länkade i programmet nedan. Vi ses nästa år då Eira håller i Medicinska bibliotekskonferensen 2017.

Sedan 2015 är Medicinska bibliotekskonferensen ett samarbete mellan Eira och Sveriges medicinska universitetsbibliotek. Vartannat år är det Eira som står för arrangemanget och vartannat ett universitetsbibliotek.

Innehåll

Ambitionen med Medicinska bibliotekskonferensen 2016 var att försöka lyfta fram de gemensamma beröringspunkter vi har på de akademiska och kliniska biblioteken. Vi har till viss del samma användare som rör sig i de akademiska och kliniska miljöerna. Den medicinska bibliotekskonferensen ger oss tillfälle att lära oss av varandra för att bättre kunna stödja våra användare. Vi ville även försöka lyfta fram sådant som är på gång inom det medicinska området och kan vara intressant och inspirerande för oss att ta del av.

De teman innehållet 2016 kretsade kring var samverkan, i olika former och på olika ledder, stöd till forskare/kliniker, informationsresurser och lärande.

Förmiddagsprogrammet på den andra dagen var parallellt och hölls på olika platser på campus. Beskrivningar av valbara workshoppar och föreläsningar 

Öppningstalare på konferensen var Guus van den Brekel från University of Groningen i Nederländerna.

Guus van den Brekel


Coordinator Electronic Services at the University of Groningen, University Medical Center Groningen, Central Medical Library, in the Netherlands. Responsible for maintaining, developing and innovating library services to staff and students. Go-Between for IT-departments for library systems and services. Medical Information specialist. Part of the team responsible for library education and training to staff and students.

Keynote title: Reach out to research (R2R): library support services (föreläsningen hålls på engelska)
Workshop: Comparing journal apps & Keeping up to date (workshoppen hålls på engelska)

På torsdagsförmiddagen talade även Sara Riggare, KI-doktorand, om det intressanta området egenvård.

Sara Riggare


Sara Riggare är doktorand på Centrum för hälsoinformatik på Karolinska Institutet och forskar på egenvård för Parkinsons sjukdom, som hon även har själv. De första symptomen märkte Sara så tidigt som i 13-årsåldern och hon kombinerar nu sina ingenjörskunskaper med de erfarenheter hon gjort som patient för att försöka förbättra för sig själv och andra med kroniska sjukdomar.

Sara är även en uppskattad och flitigt anlitad talare i olika sammanhang, såväl för vårdpersonal, beslutsfattare, patienter och studenter. Det viktigaste för Sara för att kunna hantera sin sjukdom på bästa sätt är kunskap och hon kommer att tala om hur hon hittar den information hon behöver.

Föreläsningstitel: Så gör jag vården delaktig

På fredagseftermiddagen avslutades konferensen med en vetenskapsjournalistisk blick på kostforskningen.

Ann Fernholm


Foto: Eva Lindblad


Ena dagen är salt farligt, nästa rött kött. Det larmas om socker, fett, gluten och mjölk. Är allt vi lägger på tallriken illa för kroppen?

Ann Fernholm är vetenskapsjournalist och fil dr i molekylär bioteknik. Sedan 2009 har hon granskat kostforskningen och skrivit två uppmärksammade böcker på temat kost, "Ett sötare blod" och "Det sötaste vi har". Hon berättar om hur hon arbetar som vetenskapsjournalist och om varför just kosten har blivit ett så omdebatterat område.

Föreläsningstitel: Varför är det sån't kaos inom kostområdet? - en vetenskapsjournalistisk granskning

Program

Programmet kan också laddas ner i pdf

Torsdag 21 april

Tid Programpunkt
8.30 - 9.30 Registrering & kaffe
9.30 - 9.45 Välkommen! Konferensen öppnas
9.45 - 10.30

"Reach out to research (R2R): library support services" (in english)
Guus van den Brekel, Central Medical Library University Medical Center Groningen
Presentation

10.30 - 12.00
(inkl fikapaus)

"Så gör jag vården delaktig"
Sara Riggare, doktorand Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet
Presentation

12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 13.45

"Forskarstöd och kompetenshöjande aktiviteter – exempel på ett strålande samarbete"
Susanna Jäghult, Gastromottagningen, Stockholm Gastro Center
Presentation

13.45 - 14.15 Posterpresentation med fart!
14.15 - 15.00 Poster- & förlagsmingel med fika
15.00 - 15.45

"Från kaos till ordning - uppbyggnaden av en ny bibliotekswebb för all vårdpersonal i Stockholms läns landsting"
Charlotte Åberg, Medicinska biblioteket Danderyd sjukhus AB
Tomas Kindenberg, Medicinska biblioteket Karolinska universitetssjukhuset
Frida Leijon-Lundkvist, Medicinska biblioteket Södersjukhuset
Presentation

15.45 - 16.30

 "Teknikens betydelse för upplevelsen av läsning" Gustaf Öqvist Seimyr, Marianne Bernadotte Centrum, Institutionen för klinisk neurovetenskap Karolinska institutet
Presentation

18.30

Konferensmiddag på Nanna Svartz, Nobels väg 7 (Aula Medica ingång från Solnavägen)

Fördrink serveras från 18.30 och middag klockan 19.00

Fredag 22 april

Tid Programpunkt Lokal
Parallella workshoppar
8.30 - 12.00 (inkl fika)
Observera tiden!

Comparing journal apps & Keeping up to date. (in english)
Guus van den Brekel
Presentation

"Strix", von Eulers väg 4
9.00 - 11.00

Gamification i lärandet
Suzanne Pathkiller 
Presentation

"Rolf Bergin", Berzelius väg 3 pl 4

Bortom AND, OR och NOT. Fördjupning i fritextsökning
Magdalena Svanberg Lotta Mathiesen
Presentation Lathund

"Grace Hopper" (datorsal), Berzelius väg 3 pl 4

Sluta trassla med siffrorna!
Niklas Willén

"Ada Lovelace" (datorsal), Berzelius väg 3 pl 4

Akademiska och kliniska bibliotek - var möts vi och lär av varandra?
Lotta Åstrand
Petra Wallgren Björk
Sammfattning
Sammanställning gruppdiskussioner

"Gunnar Höglund", Berzelius väg 3 pl 4
11.00 - 11.20 Fikapaus Berzelius väg 3 pl 4
Parallella föreläsningar
11.20 - 12.10

SveMed+ - en skandinavisk guldgruva
Gunbrit Knutssön, Karolinska Institutet Univerisitetsbiblioteket
Presentation

"Gunnar Höglund", Berzelius väg 3 pl 4

Författaravgifter istället för prenumerationer - tankar kring framtida förvärv
Camilla Hertil Lindelöw, Sara Parmhed, Södertörns Högskolebibliotek
Presentation 

"Rolf Bergin", Berzelius väg 3 pl 4

Projekt forskarservice på Göteborgs universitetsbibliotek
Sara Aspengren, Eva Hessman, Helen Sjöblom, Göteborgs universitetsbibliotek
Presentation 

"Torget", KIB Berzelius väg 3 pl 2
12.15 - 13.15 Lunch Aula Medica
13.15 - 14.00 From a publisher’s point of view: Find out what academic publishers think about Impact factors, Altmetrics, Sci-Hub, Open Access, APC:s and more at this Q&A-session (in english) Aula Medica
14.00 - 14.30 Förlags- och postermingel med fika Aula Medica
14.30 - 15.15 "Varför är det sån't kaos inom kostområdet? - en vetenskapsjournalistisk granskning" Ann Fernholm Aula Medica
15.15 - 15.30 Konferensen avslutas Aula Medica

Utställande förlag på Medicinska bibliotekskonferensen 2016 

Deltagarlista Medicinska bibliotekskonferensen 2016 

Utanför programmet

Efter första dagens program så anordnades en nätverksträff för bibliotekarier som undervisar på läkarprogrammet. Syftet med träffen var att utbyta erfarenheter. Har du frågor eller funderingar om nätverksträffen kan du ta kontakt med Miritt Zisser (miritt.zisser@ki.se) eller Magdalena Svanberg (magdalena.svanberg@ki.se)

Deltagarna uppmuntrades att använda den walk & talk-guide som tagits fram på Karolinska Institutet för att på samma gång få lite frisk luft och möjlighet till reflektion efter konferensens första dag. 

Vill du se vad det twittrades om på konferensen ta en titt på #medbib2016 

Foton från konferensen

Klicka dig vidare för att få se delar av konferensen i bilder, dokumenterad av Bildmakarna och delar av projektgruppen. Foton från posterpresentation- och mingel hittar du på samma sida som postrarna finns. 

Kontakt

Planeringsgruppen för medicinska bibliotekskonferensen 2016

E-post: medbib2016@ki.se

 

Information for exhibitors

More information about the conference for exhibitors

Senast uppdaterad: 
2016-04-29