KIB-labb

– ditt stöd i att söka vetenskaplig litteratur och hantera referenser.

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Är du student eller doktorand vid KI, besök KIB-labb! Du får hjälp till självhjälp med bland annat: 

  • Litteratursökning inför uppsatsarbete eller liknande uppgifter. Till exempel hitta lämpliga sökord, kombinera dem i sökblock eller redovisa en sökstrategi.
  • Skriva och hantera referenser.
  • Använda Endnote Online (referenshanteringsprogram).
  • Skapa innehållsförteckning och paginera i Word.

Foto Bildmakarna

Handledning

Studenter och doktorander kan besöka vår drop-in-handledning i informationssökning och referenshantering och få hjälp direkt. I KIB-labb får du handledning utifrån din individuella frågeställning. Det kan vara litteratursökning, referenshantering eller enklare Word-frågor. KIB-labb bemannas av bibliotekarier och är öppet varje vardag 11-16 (under terminerna) både i Solna och i Flemingsberg. 

Det finns även möjlighet att boka individuell handledning (60 minuter) för att få hjälp med litteratursökning (inte referenshantering, Word eller Endnote Online). Bokad handledning erbjuds på campus och på distans (kryssa i rutan ”distans” i bokningsformuläret). I formuläret ser du också vilken teknisk utrustning du behöver.

Workshoppar

För doktorander och masterstudenter erbjuds även workshoppar i till exempel litteratursökning för systematiska översikter, muntliga presentationer, hur du ska skriva diskussionsdelen och programmet Endnote X8, bland många andra ämnen.

Ordinarie öppettider

KIB-labbs ordinarie öppettider under terminen är måndag till fredag kl 11 – 16. Drop-in! Det går även att nå oss på chatt, telefon och e-post.

Öppettider i sommar

Under sommaren har vi begränsad bemanning i KIB-labb men det går att ringa eller e-posta biblioteket och komma överens om en tid för handledning. Under vissa perioder går det att boka handledning som vanligt i bokningssystemet (se info nedan). KIB-labb i Flemingsberg är stängt 4 juni till 2 september på grund av renovering.

KIB-labb Solna 

4-8 juni: 11-15

6 juni (Nationaldagen): Stängt

11- 21 juni: Möjlighet att boka handledning eller kontakta biblioteket på chatt, telefon eller e-post.

25 juni - 10 aug: Kontakta biblioteket på chatt, telefon eller e-post

Från 13 aug: Ordinarie öppettider 11-16

Kontakta biblioteket

KIB-labb Flemingsberg

4 jun - 2 sep: Stängt

Senast uppdaterad: 
2018-06-04