IKT-pedagogerna

KI-lärare är varmt välkomna att kontakta oss i frågor som rör nätbaserad undervisning. 

IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknologi och som IKT-pedagoger jobbar vi för att utveckla KI:s nätbaserade undervisning.

Från den 1 januari byter bibliotekets IKT-pedagoger organisatorisk tillhörighet till den nystartade pedagogiska enheten Undervisning och Lärande (UoL). Mer information kommer allt eftersom att den nya enheten kommer igång ordentligt. Du kan fortfarande kontakta IKT-pedagogerna via bibliotekets sajt, och det mesta av webbmaterialet finns fortfarande tillgängligt på sidan Producera & utbilda

Vårt stöd kan till exempel handla om:

Om du är lärare och har administrativa frågor om Ping Pong vänder du dig i första hand till Ping Pong-administratören vid din institution. Om du är student och har frågor om din kurs i Ping Pong behöver du kontakta din lärare. Här kan du hitta svaren på de vanligaste frågorna om Ping Pong

Boka handledning med IKT-pedagogerna eller beställ en produktion

Vänligen kontakta oss via vårt kontaktformulär.
Endast via kontaktformulär.

Senast uppdaterad: 
2019-08-29