Handledning i informationssökning

– ditt stöd i att söka vetenskaplig litteratur och hantera referenser

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Är du student eller doktorand vid KI kan du besöka våra bibliotekarier! Du får hjälp till självhjälp när det gäller: 

  • informationssökning inför uppsatsskrivande och liknande uppgifter (till exempel sökstrategier, sökord och sökblock). 
  • referenser i källförteckningar och i löpande text.
  • användning av Endnote Online (referenshanteringsprogram).
  • innehållsförteckning och paginering av sidor i Word.

Foto Bildmakarna

Drop-in-handledning

Studenter och doktorander vid KI kan besöka vår drop-in-handledning och få hjälp utifrån dina individuella frågeställningar. Du kan få hjälp med litteratursökning, referenshantering eller enklare Word-frågor. 

Öppettider

Våra öppettider för drop-in under terminen är måndag till fredag kl 10.00 – 15.00 (Flemingsberg) och 11.30 – 13.00 (Solna). Om du tycker det är svårt att hinna under våra drop-in-tider så kan du boka tid med en bibliotekarie. Det går även att nå oss på chatt, telefon och e-post.

Bokad handledning

Studenter vid KI har också möjlighet att boka individuell handledning (60 minuter) med en bibliotekarie för att få hjälp med litteratursökning och EndNote Online. Bokad handledning erbjuds på campus och på distans (kryssa i rutan ”distans” i bokningsformuläret). I formuläret ser du också vilken teknisk utrustning du behöver. Om du är doktorand kan du boka handledning i det här formuläret. 

Workshoppar

För doktorander och masterstudenter erbjuds workshoppar i till exempel litteratursökning för systematiska översikter, muntliga presentationer, akademiskt skrivande och programmet Endnote X9 bland många andra ämnen.

Senast uppdaterad: 
2019-10-08