Handledning i informationssökning

– ditt stöd i att söka vetenskaplig litteratur och hantera referenser

Ska du söka vetenskapliga artiklar eller skriva referenser och behöver råd? Är du student eller doktorand vid KI kan du få hjälp av våra bibliotekarier. Du får hjälp till självhjälp när det gäller: 

  • informationssökning inför uppsatsskrivande och liknande uppgifter (till exempel sökstrategier, sökord och sökblock). 
  • referenser i källförteckningar och i löpande text.
  • användning av Endnote Online (referenshanteringsprogram).
  • innehållsförteckning och paginering av sidor i Word.

Drop-in-handledning

Studenter och doktorander vid KI kan besöka vår drop-in-handledning och få hjälp utifrån dina individuella frågeställningar. Du kan få hjälp med litteratursökning, referenshantering eller enklare Word-frågor. 

Öppettider drop-in

Bibliotekets drop-in-handledning är stängd för sommaren, öppnar återigen 16 augusti.

Enklare frågor om informationssökning och referenshantering kan du också få hjälp med via telefon, chatt och e-post vardagar kl 10.00–15.00.

Under rådande covid-19-pandemi så erbjuder vi enbart handledning på distans.

Bokad handledning

Bokad handledning är stängd 28 juni–13 augusti. Kontakta biblioteket via e-post, chatt eller telefon under denna period så försöker vi hjälpa dig.

Du som student på Karolinska Institutet kan boka en timmes ostörd handledning i informationssökning. För att undvika smittspridning av coronaviruset är det för närvarande endast möjligt att boka handledning på distans via Zoom. Vi handleder dig i att ta fram bra sökord, strukturera din sökstrategi och välja lämpliga databaser för ditt ämne. Vi kan också handleda dig i Endnote Online. Observera att vi bara kan handleda dig i hur du använder programmet, vi kan inte hjälpa till med tekniska problem utan hänvisar till Endnote Onlines egen support.

Boka handledning i informationssökning

Du måste göra din bokning minst två dagar i förväg. Behöver du hjälp med kortare varsel än så? Vi har även drop-in-handledning på distans via Zoom.

Innan du kommer till handledningen ser vi gärna att du tittar på vår sida om att söka information.

Vid förhinder ber vi dig att avboka din tid för att frigöra tiden så att någon annan kan boka istället.

Är du doktorand eller forskare? Boka tid med en bibliotekarie här

Handledning via Zoom

Distanshandledning innebär att du får handledning i verktyget Zoom. Länken till det virtuella mötesrummet skickas till dig av din handledare före mötet. Du behöver bara klicka på länken för att komma till mötesrummet. För att handledningen ska fungera optimalt bör du sitta vid en dator med tillgång till webbkamera och mikrofon. I övrigt går handledningen till på samma sätt som handledning på campus.

Workshoppar

För doktorander, forskare och masterstudenter erbjuds workshoppar i till exempel litteratursökning för systematiska översikter, muntliga presentationer, akademiskt skrivande och programmet Endnote X9 bland många andra ämnen.

Senast uppdaterad: 
2021-06-24