Jobba hos oss

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) är Nordens största medicinska bibliotek. Här annonserar vi lediga tjänster!

Foto: Ulf Sirborn

Universitetsbiblioteket servar i första hand KI:s cirka 10 000 studenter, doktorander och forskare, men är också ett allmänt offentligt bibliotek. KIB består av ett bibliotek med två enheter, i Solna och i Flemingsberg, med totalt cirka 100 anställda och en årlig omsättning på cirka 150 mkr.

Lediga tjänster

Undervisande bibliotekarie

Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss för att stötta studenter, doktorander och forskare i vår undervisning och handledning. Du blir välkomnad till en grupp engagerade, kunniga  och drivna kollegor.  

KIB strävar efter att erbjuda ett professionellt stöd för att främja KI:s studenters, doktoranders och forskares informationskompetens och akademiska skrivande. Vi erbjuder även undervisning och handledning inom vetenskaplig publicering och öppen vetenskap. Vi arbetar aktivt med flexibla och nätbaserade undervisningsupplägg för att kunna ge ett anpassat stöd till våra användare i olika situationer och med olika behov.

Universitetsbiblioteket är en integrerad del av KI och vi undervisar idag på 95 procent av alla studentutbildningar. Vi ger en mycket populär doktorandkurs och stöttar även doktorander och forskare genom öppna workshops. Undervisningen görs i våra fysiska lärandemiljöer eller över nätet. Utöver detta erbjuder vi handledning och sökuppdrag.

Ansökningstiden har gått ut, urval pågår.

Informationsspecialist

Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss för att stödja KIs forskare och doktorander med systematiska informationssökningar inom KI:s ämnesområden. Du kommer också jobba med undervisning och handledning för studenter, doktorander och forskare. Du blir välkomnad till en grupp engagerade, kunniga och drivna medarbetare.

Du kommer ingå i sökargruppen med fem medarbetare. Gruppen får in ca 80 uppdrag per år och siffran ökar årligen. Du kommer arbeta med sökuppdrag åt olika uppdragsgivare, huvudsakligen KI:s forskare, men även kunder inom Region Stockholm och annan offentlig verksamhet. I arbetet ingår att utföra omfattande systematiska litteratursökningar, samt att säkerställa att god kvalitet uppnås i de sökningar som genomförs. Sökningarna utgör ofta grunden till systematiska litteraturöversikter och evidensbaserad medicin. 

Undervisningen och handledningen omfattar informationssökning, referenshantering och vetenskaplig publicering och riktar sig till studenter, doktorander och forskare. Undervisningen görs i klassrum och via nätet. Biblioteket arbetar aktivt med att bygga upp en fungerande infrastruktur runt öppen vetenskap och i detta spelar undervisningen en viktig roll. 

Ansökningstiden har gått ut, urval pågår.

Senast uppdaterad: 
2020-03-09