Jobba hos oss

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) är Nordens största medicinska bibliotek. Här annonserar vi lediga tjänster!

Foto: Ulf Sirborn

Universitetsbiblioteket servar i första hand KI:s cirka 10 000 studenter, doktorander och forskare, men är också ett allmänt offentligt bibliotek. KIB består av ett bibliotek med två enheter, i Solna och i Flemingsberg, med totalt cirka 100 anställda och en årlig omsättning på cirka 150 mkr.

Lediga tjänster

Undervisande bibliotekarie

Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss för att stödja studenter i att utveckla sin informationskompetens, så att de kan söka, värdera och använda information både i sin utbildning och i det framtida yrkeslivet. Du blir välkomnad till en grupp både trevliga och kunniga bibliotekarier och skrivpedagoger i avdelningen Undervisning och handledning.

Läs mer och sök tjänsten (senast 30/8)

Enhetschef

Universitetsbiblioteket är inne i en spännande fas där vi tagit fram en ny långsiktig strategi i samklang med universitetets strategiarbete. KIB har även under de senaste åren fokuserat på att arbeta fram ett tydligare användarcentrerat arbetssätt för att säkerställa en relevant verksamhet. Just nu pågår en omorganisering av verksamheten på KIB, där tre större avdelningar med två till tre enheter bildas. En av dessa avdelningar (ej namngiven än) har ansvarsområden som innefattar uppdrag och tjänster relaterade till vetenskaplig informationsförsörjning; stödjande av processer inför publicering; spridning av forskningsresultat; tillgängliggörande av vetenskaplig data och information samt bibliometri. 

Läs mer och sök tjänsten (senast 26/8)

Senast uppdaterad: 
2019-08-12