Jobba hos oss

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) är Nordens största medicinska bibliotek. Här annonserar vi lediga tjänster!

Foto: Ulf Sirborn

Biblioteket servar i första hand KI:s cirka 10 000 studenter, doktorander och forskare, men är också ett allmänt offentligt bibliotek. KIB består av ett bibliotek med två enheter, ett i Solna och ett i Flemingsberg, med totalt cirka 100 anställda och en årlig omsättning på cirka 150 mkr.

Lediga tjänster

Skrivpedagog engelska – vikariat

Ett av universitetsbibliotekets uppdrag är att ge stöd till vetenskaplig kommunikation. En del av detta stöd utgörs av språkverkstaden som är öppen för samtliga KI-studenter och doktorander och som fungerar enligt devisen ”hjälp till självhjälp”. Språkverkstaden har i uppdrag att ge studenter och doktorander stöd i det akademiska skrivandet på svenska och engelska, eftersom KI vill öka forskningsanknytningen i utbildningarna och höja kvaliteten på studenternas skriftliga arbeten.

Vi söker dig som vill vara med och utveckla KI:s stöd till akademiskt skrivande och som vill ha utmanande och kreativa arbetsuppgifter. Läs mer och ansök

Dataanalytiker

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket söker en skicklig och engagerad dataanalytiker som är intresserad av att arbeta med stora datamängder och bidra till att utveckla vår analysverksamhet.

Ansökningstiden har gått ut. Urval pågår.

Enhetschefer

Universitetsbiblioteket är inne i en spännande fas där vi tagit fram en ny långsiktig strategi i samklang med universitetets strategiarbete. KIB har även under de senaste åren fokuserat på att arbeta fram ett tydligare användarcentrerat arbetssätt för att säkerställa en relevant verksamhet. Just nu pågår en omorganisering av verksamheten på KIB, där tre större avdelningar med två till tre enheter bildas. Enheterna i respektive avdelning är inte formerade ännu. Den nya organisationen är planerad att starta den 1 oktober 2019.

Ansökningstiden har gått ut. Urval pågår.

Senast uppdaterad: 
2019-04-25