Jobba hos oss

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) är Nordens största medicinska bibliotek. Här annonserar vi lediga tjänster!

Foto: Ulf Sirborn

Universitetsbiblioteket servar i första hand KI:s cirka 10 000 studenter, doktorander och forskare, men är också ett allmänt offentligt bibliotek. KIB består av ett bibliotek med två enheter, i Solna och i Flemingsberg, med totalt cirka 100 anställda och en årlig omsättning på cirka 150 mkr.

Lediga tjänster

Enhetschef

Universitetsbiblioteket är inne i en spännande fas där vi tagit fram en ny långsiktig strategi i samklang med universitetets strategiarbete. KIB har även under de senaste åren fokuserat på att arbeta fram ett tydligare användarcentrerat arbetssätt för att säkerställa en relevant verksamhet. Just nu pågår en omorganisering av verksamheten på KIB, där tre större avdelningar med två till tre enheter bildas. En av dessa avdelningar (ej namngiven än) har ansvarsområden som innefattar uppdrag och tjänster relaterade till vetenskaplig informationsförsörjning; stödjande av processer inför publicering; spridning av forskningsresultat; tillgängliggörande av vetenskaplig data och information samt bibliometri. 

Tjänsten är tillsatt.

Bibliotekarie med fokus på tillgängliggörande

Tjänsten är placerad på en ännu ej namngiven enhet som ska arbeta för att vetenskaplig data och information görs tillgänglig, kan hittas, användas och analyseras. I dina arbetsuppgifter ingår administration av e-resurser i våra administrativa system och ansvara för aktivering och metadata för ett antal licensavtal/resurser. Likaså hantering och normalisering av metadata. Du ska även hantera proxy-konfiguration samt felsökning och support till användare av e-resurser. En naturlig del i det arbetet är kontakt med förlag gällande till exempel felsökning, autentisering och tillgängliggörande.

Du kommer även delta i arbetet med kommunikation och marknadsföring i relation till tillgängliggörande av resurser. Omvärldsbevakning inom områden relevanta för tjänsten är också en självklar del i ditt arbete liksom att bidra till verksamhetsutveckling inom enheten och avdelningen med fokus på tillgängliggörande ur flera perspektiv.

Läs mer och sök tjänsten (senast 12 november)

Senast uppdaterad: 
2019-10-18