Jobba hos oss

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) är Nordens största medicinska bibliotek. Här annonserar vi lediga tjänster!

Foto: Ulf Sirborn

Biblioteket servar i första hand KI:s cirka 10 000 studenter, doktorander och forskare, men är också ett allmänt offentligt bibliotek. KIB består av ett bibliotek med två enheter, ett i Solna och ett i Flemingsberg, med totalt 105 anställda och en årlig omsättning på cirka 150 mkr.

Lediga tjänster

Bibliotekarie inom kommunikation och UX

Den bibliotekarie vi nu söker kommer att tillhöra avdelningen ”Kundtjänst & Kommunikation”. Avdelningen består av 12 medarbetare och ansvarar bland annat för att samordna och utveckla bibliotekets kommunikation via många kanaler t ex webb, sociala medier, trycksaker och digitala skärmar. Vi samordnar också bibliotekets användarstöd i första linjen, både i rummet och digitalt. Dessutom ansvarar vi för utformning och utveckling av bibliotekets fysiska lärandemiljöer.

Tjänsten är tillsatt.

Undervisare med samordningsansvar

Universitetsbiblioteket (KIB) har till uppdrag att bidra med stöd till vetenskaplig kommunikation och att ge stöd till lärande på KI. Vi gör det bl.a. genom att arrangera utbildningsinsatser och lärandeaktiviteter för KI:s olika målgrupper. Undervisningsverksamheten för forskare och doktorander syftar till att ge stöd i den vetenskapliga kommunikations- och publiceringsprocessen. Målet är att utveckla skrivförmåga och informationskompetens samt fördjupa målgruppens kunskap kring olika aspekter av den vetenskapliga publiceringsprocessen. Vi söker nu en samordnare och undervisare som tillsammans med andra kunniga och engagerade medarbetare på KIB vill fortsätta att utveckla en uppskattad och ambitiös verksamhet.

Tjänsten är tillsatt.

Frontendutvecklare med känsla för design

Vi söker dig som är genuint intresserad av teknikutvecklingen inom webb och har goda kunskaper och förståelse för webbutveckling enligt webbstandards, tillgänglighetsanpassning och som oavsett språk eller plattform brinner för att leverera kvalitet och snygga lösningar som är utvecklade med användarens behov i fokus. Du kommer att ingå i vår enhet för System- och webbutveckling som idag har 10 medarbetare. Enheten arbetar tillsammans med universitetsbibliotekets övriga verksamhet. Vi tror på kraften i tvärfunktionella och lättrörliga team.

Ansökningstiden har gått ut. Intervjuer pågår.

Avdelningschef

Vi söker en chef till avdelningen Undervisning och Handledning som har till uppdrag att ge stöd till lärande inom KI:s utbildning och därigenom skapa förutsättningar för en evidensbaserad yrkesutövning samt ge en god förberedelse för forskning. Universitetsbiblioteket är inne i en spännande fas där vi under 2018 tar fram en ny långsiktig strategi i samklang med det på universitetet påbörjade visionsarbetet. Vi har även under de senaste åren fokuserat på att arbeta fram ett tydligare användarcentrerat arbetssätt för att säkerställa en relevant verksamhet. Uppskattar du den utmaning som finns i att jobba tillsammans med medarbetare och ledningsgruppskollegor i en förändringsprocess för att säkerställa att verksamheten både är och ses som relevant? Då är detta ett jobb för dig!

Ansökningstiden har gått ut. Urval pågår.

Skrivhandledare i svenska (vikariat)

Vi söker dig som vill vara med och utveckla KI:s stöd till det akademiska skrivandet och vill ha utmanande och kreativa arbetsuppgifter i vår språkverkstad. Språkverkstaden har i uppdrag att ge studenter stöd i det akademiska skrivandet på svenska och engelska när de skriver t.ex. rapporter, uppsatser och projektarbeten. Språkverkstaden ska vara ett kontinuerligt stöd för studenterna genom hela deras utbildning och ett indirekt stöd för lärarna. Du har högskoleexamen i svenska. Du har dokumenterad erfarenhet av handledning och/eller undervisning i svenska på högskolenivå. Vi ser gärna att du även har viss erfarenhet av att handleda och/eller undervisa i svenska som andraspråk. 

Ansökningstiden har gått ut. Urval pågår.

Drifttekniker

Vi söker dig som vill arbeta med bibliotekets driftmiljöer med huvudfokus på virtuella miljöer, lagring, Linux, övervakning och felsökning. I tjänsten ingår också att vara förvaltningsledare för området drift och infrastruktur. Du arbetar tätt med dina kollegor i teamet och samarbetar med våra utvecklare och andra partners inom och utom Karolinska Institutet. Dina närmaste kollegor är en sammansvetsad grupp med hög kompetens. Det ingår även supportarbete – både via telefon och fysiska möten - mot studenter, medarbete och övriga användare. Enhetens arbete bedrivs på både Campus Solna och Campus Flemingsberg.

Ansökningstiden har gått ut. Intervjuer pågår.

Undervisande bibliotekarie

Vi söker dig som vill arbeta tillsammans med oss för att stödja studenter i att utveckla sin informationskompetens, så att de kan söka, värdera och använda information både i sin utbildning och i det framtida yrkeslivet. Du blir välkomnad till  en grupp både trevliga och kunniga  bibliotekarier och skrivpedagoger i avdelningen Undervisning och handledning. Vårt uppdrag är att vara ett stöd till lärande inom utbildningarna och därigenom skapa förutsättningar för evidensbaserad yrkesutövning samt ge en god förberedelse för forskning. Vi är väl integrerade i Karolinska Institutets utbildningar och arbetar just nu med att göra vår undervisning mer nätbaserad.

Ansökningstiden har gått ut. Urval pågår.

IKT-pedagog (vikariat)

Ett av Universitetsbibliotekets (KIB) uppdrag på Karolinska Institutet (KI) är att vara ett stöd i lärandeprocessen. Den IKT-pedagog vi nu söker kommer att arbeta inom avdelningen ”IKT-pedagogiskt stöd” tillsammans med övriga medarbetare som består av IKT-pedagoger, bibliotekarier och grafisk formgivare. Avdelningen har i uppdrag att stödja metoderna för undervisning och lärande på KI och därigenom bidra till ökad kvalitet och attraktionskraft i KI:s utbildningsprogram. 

Läs mer och sök jobbet (senast 20 juli)

Bibliotekarie med inriktning mot licenser och öppen vetenskap

Ett av Karolinska Institutets Universitetsbibliotekets grundläggande uppdrag är att med hög kvalitet ansvara för den vetenskapliga informationsförsörjningen. Vi ser nu ett behov av att förstärka resurserna och kompetensen kring licensverksamhet och öppen vetenskap. Universitetsbiblioteket tecknar allt fler licensavtal med Open Access komponenter och behöver utveckla verksamheten med detta i fokus. Inom avdelningen för Mediaförsörjning ingår aktiviteter med utgångspunkt i de nya avtalsmodellerna. För att kunna genomföra dessa och svara mot det växande behovet av att kunna förhandla, utvärdera och administrera denna typ av avtal så behöver avdelningen förstärkas kompetens- och resursmässigt. Vi behöver även kunna ge stöd och support till KI:s forskare och studenter inom detta strategiskt viktiga område.

Läs mer och sök tjänsten (senast 26 augusti)

Senast uppdaterad: 
2018-06-19