Jobba hos oss

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) är Nordens största medicinska bibliotek. Här annonserar vi lediga tjänster!

Foto: Ulf Sirborn

Universitetsbiblioteket servar i första hand KI:s cirka 10 000 studenter, doktorander och forskare, men är också ett allmänt offentligt bibliotek. KIB består av ett bibliotek med två enheter, i Solna och i Flemingsberg, med totalt cirka 100 anställda och en årlig omsättning på cirka 150 mkr.

Lediga tjänster

Skrivpedagog engelska – vikariat

Ett av universitetsbibliotekets uppdrag är att ge stöd till vetenskaplig kommunikation. En del av detta stöd utgörs av språkverkstaden som är öppen för samtliga KI-studenter och doktorander och som fungerar enligt devisen ”hjälp till självhjälp”. Språkverkstaden har i uppdrag att ge studenter och doktorander stöd i det akademiska skrivandet på svenska och engelska, eftersom KI vill öka forskningsanknytningen i utbildningarna och höja kvaliteten på studenternas skriftliga arbeten.

Ansökningstiden har gått ut.

Senast uppdaterad: 
2019-06-18