Jag tillhör både KI och SLL, måste jag verifiera mina publikationer två gånger?

Nej.

Oavsett vilken inloggning du använder kommer du att komma till samma profil i verifieringswebben. (Vi matchar ihop dina båda användaridentiteter med hjälp av personnummer.)

Under My profile kan du sedan kontrollera om vi har lyckats koppla dig till KI och/eller SLL och till vilken/vilka klinik(er)/patientområde(n)/institution(er). Där finns också instruktioner för hur du ska gå till väga om information saknas.

Du bör dock vara noga med att i adresseringssteget vid verifieringen ange samtliga organisationer där du var aktiv när publikationen gjordes, till exempel både KI-institution och klinik/patientområde.

Senast uppdaterad: 
2019-04-09