Pat tycker att studenternas förkunskaper skiljer sig åt markant. Han säger att det kan vara mycket svårt att veta på vilken nivå han ska börja och hur djupt han kan gå utan att tappa för många studenter på vägen. IKT-pedagogernas tips till Pat är att testa flipped classroom.

Elsa säger att hon har ganska långa föreläsningar och presentationer som ibland kan upplevas som lite tråkiga för studenter, som är vana vid bilder och rörliga klipp. Olika studenter har dessutom olika lärostilar så Elsa behöver lite tips från IKT-pedagogerna på hur hon kan variera undervisningen mer.

Jesper är en bra lärare som har undervisat i många år. Han har bestämt sig för att modernisera sin kurs för att göra kursmaterialet tillgängligt för studenterna även när de inte är på plats.

Fredrik säger att vid genomgångar och föreläsningar får han oftast respons från ett fåtal, ofta samma, diskussionsglada studenter. Många studenter är dock tysta.

Anders tycker att studenterna har svårt att se varför de som verksamma läkare behöver ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenterna fokuserar ofta på att memorera detaljkunskaper och det är svårt att få dem att inse att det viktiga inte är att komma ihåg exakt hur laborationen gick till, utan varför varje moment såg ut som det gjorde.

Zhang upplever en förändring i studenternas beteenden. Studenter kommer inte till lärarledda föreläsningar längre. Många studenter arbetar parallellt med sina studier och tiden för egen kunskapsinhämtning brister. Detta leder till kunskapsluckor, samtidigt som kunskapskraven och förväntningarna från arbetsplatser ökar.

Före laboratorieundervisningen får studenterna bakgrundsinformation och en skriftlig agenda säger Karl. De tycker ofta att detta är otillräckligt, vilket skapar förvirring när de ska utföra själva experimentet. De är kanske inte bekanta med labbutrustningen, kemikalierna eller de termer som används. Det blir en hel del spring för Karl mellan grupperna i labbet för att förklara vad som står i agendan - vad en bägare är, till exempel.

Karolina har ett problem med grupparbete. Hon upplever att grupparbeten kan resultera i ganska tråkiga och repetitiva texter där det bara staplas information. Hon vill skapa förutsättningar för grupparbeten där arbetet verkligen sker i grupp och där studenternas olika erfarenheter är en tillgång.