This page in English

Universitetsbiblioteket är användarstyrt, där inköp av resurser styrs av behoven hos Karolinska Institutets personal och studenter. Resurser köps om förslagen är lämnade av dig som är KI-anknuten, ligger inom KI:s ämnesområden och har den nödvändiga tekniska infrastrukturen för bibliotek. De ekonomiska ramarna är dock avgörande för vad som kan köpas. Vi köper i första hand elektroniskt format.

Böcker

I formuläret nedan kan du lämna inköpsförslag på böcker. Urval och inköp sker kontinuerligt.

Om biblioteket inte kan köpa en bok har du möjlighet att få tag i boken genom att fjärrlåna in boken från ett annat bibliotek.

Tidskrifter och databaser

I formuläret nedan kan du lämna inköpsförslag för tidskrifter och databaser inför nästkommande år.

Du kan också beställa artikelkopior ur tidskrifter som biblioteket inte prenumererar på.