Universitetsbiblioteket har ett användarstyrt förvärv, där inköp och tillgängliggörande av resurser styrs av behoven hos Karolinska Institutets personal och studenter. Resurser köps om förslagen ligger inom KI:s ämnesområden och har den nödvändiga tekniska infrastrukturen för bibliotek. De ekonomiska ramarna är dock avgörande för vad som kan införskaffas. Media köps i första hand i elektroniskt format.

Böcker

I formuläret nedan kan du lämna inköpsförslag på böcker. Urval och inköp sker kontinuerligt.

Om biblioteket inte kan köpa en bok har du möjlighet att få tag i boken genom att fjärrlåna in boken från ett annat bibliotek.

Tidskrifter och databaser

I formuläret nedan kan du lämna inköpsförslag för tidskrifter och databaser inför nästkommande år.

Du kan också beställa artikelkopior ur tidskrifter som biblioteket inte prenumererar på.