Hur skapar jag förutsättningar för en djupare inlärning?


Diver CC0 Public Domain av tpsdave

Anders tycker att studenterna har svårt att se varför de som verksamma läkare behöver ha ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenterna fokuserar ofta på att memorera detaljkunskaper och det är svårt att få dem att inse att det viktiga inte är att komma ihåg exakt hur laborationen gick till, utan varför varje moment såg ut som det gjorde.  Det kan till stor del bero på att de inte är bekväma med termer och begrepp som introducerats i kursen.

Anders vill att studenterna ska bli bättra på att reflektera. Många har svårt att få ihop ett sammanhang och att knyta ihop teori med praktik för en djupare förståelse av ämnet.

IKT pedagogerna rekommenderar

Strategier för djupare inlärning kan t.ex. innebära variation av olika presentationsmetoder, användning av bra exempel, formativ- och kamratbedömning. Ett ökat engagemang hos studenter kan ske genom att ge dem utmanande projekt och verklighetsbaserade uppgifter som är grundade på kollaborativa diskussioner.

Du kan använda ljud och film för att öka variationen i hur kursmaterialet presenteras. Hitta material som skulle passa din kurs på Öppna digitala resurser (OER).

Dina föreläsningar kan också spelas in till en podcast eller film och sedan läggas ut på Ping Pong så att de alltid är tillgängliga för studenterna. Det finns flera roliga verktyg, som t.ex. Videoscribe eller Jing, som är webbaserade som kan ge nytt liv till en gammal Power Point presentation.

Dina studenter kan kollaborera via diskussionsforum i Ping Pong och mötas på distans i videokonferenser, som t.ex. Adobe Connect. Enkäter på Ping Pong kan användas för att publicera instuderingsfrågor, så att studenter kan plugga på nya termer och begrepp. Kamratbedömning är snart aktuellt i Ping Pong som en ny funktion.

IKT-pedagogerna kan hjälpa dig med allt, från bättre användning av Ping Pong till att hitta rätt bilder till din presentation, och inspelning av media och uppladdning till KI:s servrar. Kontakta oss för mer information eller för att boka en handledning.

Mån-ons 9-11, tor-fre 13-15. Endast via e-mail.
Endast via e-mail

Senast uppdaterad: 
2017-01-02