Hur skapar jag en bra gruppuppgift?

Karolina har ett problem med grupparbete. Hon upplever att grupparbeten kan resultera i ganska tråkiga och repetitiva texter där det bara staplas information. Hon vill skapa förutsättningar för grupparbeten där arbetet verkligen sker i grupp och där studenternas olika erfarenheter är en tillgång.


CC0 Public Domain

Situationen är alltför ofta att uppgiften omedelbart delas upp i smådelar där var och en åtar sig att göra en del, och att man sen bara sammanställer beståndsdelarna till en produkt utan att någon verklig interaktion ägt rum. Inget lärande sinsemellan har förekommit. Hon vill alltså se mer tid till diskussion och problemlösning i grupp. När studenterna lämnar in grupparbeten på distans vill hon också kunna se vem som gjort vad i arbetet.

IKT rekommenderar

Det finns många fördelar med grupparbete, t.ex. att studenter kan jobba med ett projekt som är mer komplext än det som man kan göra enskilt. Men en gruppgift behöver kreativt tänkande och genomtänkt planering. IKT-pedagogerna har flera förslag som, med hjälp av olika digitala verktyg, kan leda till ett mer effektivt grupparbete.

Informera studenterna om gruppuppgifterna och dina förväntningar redan från kursstart. Det är viktigt att tala om de vanligaste problemen som kan uppstå under ett grupparbete och hur du tänker hantera dem. Dela upp studenterna i en grupp med hjälp av PingPongs projektgrupper. Se till att studenterna har tillräckligt med tid för att kunna träffas och ge dem tillgång till Ping Pongs kalender där de kan boka tid med varandra. Du som lärare kan skapa ett grupprum i PingPongs diskussionsforum där gruppmedlemmarna kan hålla kontakt med varandra. Om du har ett stort projekt, överväg åtminstone en campusträff så studenterna kan lära känna varandra innan de sätter igång med uppgiften.

Under gruppuppgiften är det viktigt med regelbunden feedback från läraren för att kolla hur det går för gruppen.  Detta kan ske i diskussionsforumet, eller möjligtvis på någon social media eller i ett virtuellt rum som t.ex. Zoom. Studenterna kan lära sig från varandra genom att vara med i bedömning av olika gruppuppgifter.


CC0 Public Domain

Även med ett grupparbete kan det ibland vara nödvändigt att sätta individuella betyg, t.ex. om du känner att inte alla studenter jobbat lika aktivt. För att säkerställa vem som gjort vad i arbetet kan studenterna skriva egna reflektioner i form av en blogg som läraren kan läsa under arbetsgång, och/eller genom att fylla in en grupputvärdering direkt i PingPong.

IKT-pedagogerna kan hjälpa dig med allt, från bättre användning av Ping Pong till att hitta rätt bilder till din presentation, eller inspelning av media och uppladdning till KI:s mediabank. Kontakta oss för mer information eller för att boka en handledning.

Du kan även läsa mer om gruppuppgifter i lärplattformen Canvas.

Mån-ons 9-11, tor-fre 13-15. Endast via e-mail.
Endast via e-mail

Senast uppdaterad: 
2019-04-03