Hur ska jag tolka era nätverksvisualiseringar?

Nätverksbilder kan vara ett kraftullt verktyg för att visualisera hur forskare, institutioner och forskningsområden hänger samman via publikationer.

En nätverksbild består av "noder" som representerar olika typer av data, eller "kanter", som i sin tur representerar kopplingar mellan olika datamängder. Vanligtvis åskådliggörs dessa som cirklar eller linjer.

I våra nätverksvisualiseringar representerar noderna vanligtvis publikationer från en specifik författare eller organisation. Storleken på cirkeln indikerar antalet publikationer, så ju större den är desto fler publikationer av denna författare/organisation har hittats i datamängden.

Tjockleken på linjen indikerar antalet kopplingar mellan noder, till exempel antalet sampubliceringar mellan en KI-författare och ett specifikt universitet.

Noder i olika datamängder har olika färger så att författare kan vara i lila, men organisation i grått.

I huvudsak använder vi tre verktyg för nätverksvisualisering.

I bibliometrigruppen använder vi Pajek och Gephi. För webbvisualisering använder JavaScript InfoVis Toolkit (c) 2012 Sencha Inc. - Author: Nicolas Garcia Belmonte (http://philogb.github.com/).

Senast uppdaterad: 
2019-04-12