Hur ska jag tolka decentilstapeln och boxplotdiagrammen i bibliometrianalysverktyget?

En boxplot visar grupper av numeriska data grafiskt genom fem beskrivande tal: den lägsta observationen, undre kvartilen, medianen, övre kvartilen och den högsta observationen. Ytan mellan de olika delarna av boxen är en hjälp för att visa på spridning och skevhet i data. I boxplotdiagrammen kan du se en statistisk summering av indikatorerna på dina publikationer jämfört med dem för din organisation.

Decentilstaplarna visar genomsnittliga indikatorvärden indelade i decentiler inom din organisation. Staplarna består av samma antal författare grupperade i enlighet med sina indikatorvärden. Den markerade stapeln visar i vilken decentil ditt värde finns representerat. Om stapeln med det högsta värdet är markerad så betyder det att ditt indikatorvärde är bland de 10% högst rankade forskarna på KI i relation till vald indikator och årsspann.

Senast uppdaterad: 
2015-03-23