Hur loggar jag in i bibliometrisystemet?

Du kan logga in på sidan bibliometrics.ki.se med antingen ett KI-login (KI) eller ett HSA-id (SLL).

Oavsett vilket inloggninsalternativ du väljer kommer du till en och samma profil i verifieringswebben.

KI-ID: Karolinska Institutet erbjuder e-postkonto, KI-ID och VPN (Virtual Private Network) till verksamma inom KI (anställda, forskarstudenter och anknutna), se Medarbetarportalen.

HSA-id: SLL har ett unikt inloggningsnamn bestående av 4 tecken för majoriteten av sina IT-system. För inloggning i bibliometrisystemet behövs dessutom något av följande alternativ:

  • En elektronisk SLL-legitimation (eTjänstekort) och en kortläsare kopplad till datorn samt de autentiseringskoder (PIN-kod) som hör till kortet.
  • Engångskoder via SMS (Om du inte har något mobilnummer registererat för SMS i SLL:s personalkatalog EK så måste du först kontakta din lokala EK-administratör (via centralaek@sll.se) och registrera ditt mobilnummer. Numret visas ej utåt.)

Mer information för SLL-användare kan hittas på FoUU-sidorna på Inuti (kan endast nås via SLL).

Senast uppdaterad: 
2019-04-09