Hur kan jag göra lärandet mer flexibelt?

Zhang upplever en förändring i studenternas beteenden, de kommer inte längre till lärarledda föreläsningar. Många studenter arbetar parallellt med sina studier och tiden för egen kunskapsinhämtning brister. Detta leder till kunskapsluckor, samtidigt som kunskapskraven och förväntningarna från arbetsplatser ökar.


CC BY av Jeremy Keith

Studenterna ger dessutom uttryck för att de skulle vilja interagera mer med varandra, både under och mellan campusträffarna. Zhangs fråga är hur ska vi möta den här generationens studenter? Jag vill arbeta för flexibelt lärande som inte är strikt schemalagt och inte bundet till ett klassrum.

IKT-pedagogerna kan rekommendera flera åtgärder som skulle gör lärandet mer aktiverande och interaktivt.

Enkla åtgärder

Använd Ping Pong:s olika funktioner, som t.ex. Chat och Ställ frågor för att underlätta kontakt med läraren, även när ni inte träffas så ofta. Med diskussionsforumet i Ping Pong kan studenterna samtala med varandra oavsett var i världen de befinner sig. Det kan även fungera att använda Sociala medier, som t.ex. skapa en grupp på Facebook för hålla studenter informerade på en kurs.

Åtgärder som kräver lite mer tid

Ett av de bästa sätten att göra undervisningen flexibel är att skapa en blandning av campusträffar och webbaserade resurser som är tillgängliga på distans.

Tack vare Öppna digitala lärresurser (OER) finns det mycket material som är tillgängligt och fritt att använda.  Innan du själv börjar producera egna resurser till din kurs kan det vara bra att undersöka om någon annan redan gjort det du behöver. Här har vi samlat OER-länkar som kan hjälpa dig att hitta rätt.


CC BY-SA 4.0

Med hjälp av inspelningsverktyg som Audacity eller Screencast-o-matic, kan du även skapa eget material och göra föreläsningar i form av en podcast eller film. Trots att det kan ta tid i början har du material som kan användas i framtida kurser när du är klar. De olika digitala presentationerna kan laddas upp direkt till PingPong eller via KI-Play, KI:s mediabank, för att sedan länkas till Pingpong.  Det finns även verktyg som gör det möjligt att i lärplattformen Canvas presentera och diskutera eller ger feedback, eller e-mötesverktyget Zoom. Med Zoom kan man, t.ex. tillåta studenter att göra presentationer som de delar med varandra för kamratbedömning, vilket är ett bra sätt att öka förståelse och interagerandet mellan studenterna.

IKT-pedagogerna kan hjälpa dig med allt, från bättre användning av Ping Pong till att hitta rätt bilder till din presentation och inspelning av media och uppladdning till KI:s servrar. Kontakta oss för mer information eller för att boka en handledning.

Mån-ons 9-11, tor-fre 13-15. Endast via e-mail.
Endast via e-mail

Senast uppdaterad: 
2019-04-03