Hur används data från verifieringswebben vid resurstilldelning inom KI/SLL?

Information om hur bibliometri används för fördelning av resurser till forskning vid KI:s institutioner och SLL:s kliniker och patientområden kan du läsa mer om under Bibliometri vid KI och SLL.

Senast uppdaterad: 
2019-04-09