This page in English

Om du är student med läs- och skrivsvårighet använder du detta formulär för att fylla på ditt utskriftskonto med 250 kr. Du måste tidigare ha visat upp ditt intyg från Viktoria Hansson på biblioteket för att detta formulär ska kunna användas. Utskriftskontot fylls på inom en (1) arbetsdag.