Om du är student med läs- och skrivsvårighet kan du använda detta formulär för att fylla på ditt utskriftskonto med 250 kr. Du måste tidigare ha visat upp ditt intyg från Tina Teljstedt i Infopunkten för att detta formulär ska kunna användas. Utskriftskontot fylls på inom en (1) arbetsdag.