Innehåll: 
Fakta
Anmärkningar: 

Sök i tre ordböcker från Svenska Akademien på en gång: SAOL, SO och SAOB.

  • Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) från 2015 (14:e upplagan) betraktas som den in­officiella normen för stavning och böjning av modern svenska, men där finns även viss information om ords betydelser.
  • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO) från 2009 ger en in­gående beskrivning av ord­förrådet i modern svenska. Tyngd­punkten ligger på vad uppslags­orden betyder och hur de används, men du kan även höra hur orden uttalas.
  • Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en historisk ordbok och ett viktigt hjälpmedel framför allt vid läsning av äldre texter. 

SAOL och SO finns även som tillgängliga som appar.

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig