This page in English

Åtkomstproblem för studenter

Just nu upplever många studenter problem med att nå Pubmed och andra biblioteksresurser. Detta beror på ett centralt problem med studentkonton. Vänd dig till Student-IT (08-524 822 22, studentit@ki.se), så kan de hjälpa dig med detta.