Innehåll: 
Artiklar
Användarvillkor: 

Tvärvetenskaplig databas med citeringsinformation inom naturvetenskap, medicin och teknik

Åtkomst: 
Endast KI