Innehåll: 
Fakta
Användarvillkor: 

Patent, patentansökningar och varumärken i USA. 

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig