Innehåll: 
Artiklar
Användarvillkor: 

Svenska, norska och danska artiklar inom medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och fysioterapi. Sökbar med svenska och engelska MeSH-termer. Databasen produceras av Karolinska Institutet, Universitetsbiblioteket

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig