Innehåll: 
Video
Användarvillkor: 

Filmer med intervjuer, fallstudier, handledningar och dokumentärer som behandlar olika delar av forskningsprocessen och kvantitativa, kvalitativa och blandade metoder. 

Åtkomst: 
Endast KI
Instruktioner: 

Observera att KI endast har tillgång till videomaterialet och inte till övriga resurser på plattformen.