Innehåll: 
Bilder
Användarvillkor: 

Bilddatabas från Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig