Innehåll: 
Video
Användarvillkor: 

Videofilmer i psykoterapi för klinisk träning och utbildning av the American Psychological Association. 

Åtkomst: 
Endast KI