Innehåll: 
Artiklar
Användarvillkor: 

Referenser till faktagranskad litteratur inom psykologi och angränsande ämnesområden så som psykiatri, medicin, fysiologi, sociologi, språkvetenskap med mera. Från 1806 och framåt.

Åtkomst: 
Endast KI