Innehåll: 
Artiklar
Användarvillkor: 

Evidensbaserad fysioterapi. Randomiserade prövningar, systematiska översikter och riktlinjer.

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig