Innehåll: 
Artiklar
Systematiska översikter
Användarvillkor: 

Evidensbaserad arbetsterapi. Sammanfattningar av systematiska översikter, randomiserade kontrollerade prövningar.

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig