Innehåll: 
Fakta
Användarvillkor: 

Databas över människans gener och ärftliga sjukdomar.

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig