Innehåll: 
Fakta
Användarvillkor: 

Statistikdatabas med fakta om medlemsländernas verksamhet. 

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig