Innehåll: 
Riktlinjer
Användarvillkor: 

Landstingens och regionernas gemensamma kunskapsstöd för dem som arbetar nära patienten i primärvården. Innehåller rekommendationer för utredning, behandling och klinisk uppföljning. Observera att tjänsten är under utveckling.

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig