Innehåll: 
Fakta
Användarvillkor: 

Manuellt bearbetad data med molekylära interaktioner, molekylära processer, samspel mellan gener och sjukdomar, kemisk metabolism och giftinformation. Mjukvara för funktionell analys av OMICS-data.

Första gången du använder databasen måste du skapa ett personligt konto. Registrera dig genom att skicka ett mejl till ts.websetups@clarivate.com Du måste använda din KI-adress vid registrering.

Åtkomst: 
Endast KI