Innehåll: 
Bilder
Användarvillkor: 

Medicinska bilder och texter organiserade bland annat efter sjukdomskategorier, organsystem och patientprofiler. Över 19 000 patientfall och ca 54 000 bilder.

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig