Ämne: 
Innehåll: 
Artiklar
Användarvillkor: 

Informations- och biblioteksvetenskap, katalogisering, bibliometri, informationssökning, informationshantering, med mera. Tidskrifter, böcker, rapporter och konferensmaterial.

Åtkomst: 
Endast KI