Ämne: 
Innehåll: 
Artiklar
Användarvillkor: 

KI Publications bygger på Karolinska Institutets bibliometridatabas och innehåller vetenskapliga artiklar från och med 1995- från Web of Science och/eller Medline som har minst en författare anknuten till Karolinska Institutet och/eller Stockholms läns landsting.

Nyligen publicerade artiklar går även att se i Recent KI Publications som uppdateras veckovis.

Åtkomst: 
Fritt tillgänglig