Innehåll: 
Fakta
Användarvillkor: 

Biologisk, kemisk och farmakologisk data. Sjukdomsöversikter, behandlingar och trender. Läkemedelsutveckling, patent, vetenskaplig litteratur och konferenser.

Första gången du använder databasen måste du skapa ett personligt konto. Registrera dig genom att skicka ett mejl till ts.websetups@clarivate.com Du måste använda din KI-adress vid registrering.

Åtkomst: 
Endast KI