Innehåll: 
Video
Användarvillkor: 

Presentationer och föreläsningar inom medicin, internmedicin, biokemi, farmakologi, bioteknologi och läkemedel.
 

Åtkomst: 
Endast KI